Logo / Marka Yönetimi

Yeterlilik belgesini kullanan belgelendirilmiş kişi aşağıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır: Yeterlilik belgesini kullanan belgelendirilmiş kişi aşağıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır:

 1. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 2. Belge İMSM’ in mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 3. Belge iptali sürecine ilişkin durum gerektiğinde İMSM web sayfasında ilan edilebilir.
 4. Belgenin haksız kullanımından, amacı ve kapsam dışında kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 5. Belgesini İMSM’ in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 6. Belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 7. Belgesini, İMSM ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz.
 8. Belgelendirme ile ilgili olarak İMSM hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
 9. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için İMSM’ e eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 11. Kişi belgesinin iptalinden sonra belgesini ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgenin iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.
 12. Belgenin iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde İMSM merkezine teslim edilmelidir.
 13. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile İMSM’ e bildirmelidir.
 14. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 15. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 16. Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Bu madde de sayılan hallere aykırılık durumunda belge sahibi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.