Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki belgelendirme kapsamında bireylerin akıllarına takılan soruları sizler için cevapladık...


Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif bir şekilde katıldığı, kalite güvencesinin pekiştirildiği, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı tebliğde mesleki yeterlilik alınması zorunlu mesleklere sekiz(8) meslek daha ilave edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu her iki tebliğde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı tebliğde mesleki yeterlilik alınması zorunlu mesleklere sekiz(8) meslek daha ilave edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu her iki tebliğde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Yayımlanan bu iki tebliğ kapsamında aşağıda belirtilen ekte bulunan meslekleri yapan personellerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın İstanbulMSM sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir. İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir. Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge sahibi olmak için zorunlu birimlerin tamamından teorik ve pratik sınavlara girmek ve başarılı olmak şarttır. Aday başarısız olduğu bölümden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir.

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir.

Başvuruda bulunan adayın, “FR.16 Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda İstanbulMSM yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) IMSM yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte İstanbulMSM MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.