Sınav şartları

Adayların uygulamalı ve yazılı sınavlarda uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.


İMSM Sınav Şartları

Yazılı Sınav

Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur.

Yazılı Sınav Kuralları:
 • Adayların yazılı sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Adaylar sınav gözetmeni tarafından belirtilen kurallara uygun oturmak zorundadır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Cevaplar sadece sınav gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara ve/veya formlara işaretlenmelidir.
 • Adaylar sınav formunun üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Adayların yanlarında hiçbir doküman kitap, dosya, not defteri v.s. yardımcı materyal bulundurulması yasaktır.
 • Sınav esnasında cep telefonu kullanımı yasaktır.
 • Yazılı sınav süresince herhangi bir ihtiyaç için sınav salonundan çıkmak yasaktır.
 • Adayın, sınav başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde, sınav kâğıdını vererek sınavdan çıkması yasaktır.
 • Aday, sınava geç kalması halinde, sınavın ilk 15 dakikasında sınava alınır.
 • Adayın kopya çektiğinin tespit edilmesi halinde kâğıdı alınır ve gözetmen tarafından hakkında kopya tutanağı tutulur.
 • Cevaplar adaylara dağıtılan optik okuyucu formları üzerine işaretlenir.
 • Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır.

Uygulamalı Sınav

Yazılı sınav tamamlandıktan sonra adaylar uygulamalı sınava alınırlar. Uygulamalı sınav süresi, uygulama örneğine ilişkin işlem için belirlenen süre kadardır.

Uygulamalı Sınav Kuralları:
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı atölyede/şantiyede kendine verilen yaka kartını takmış şekilde bulunmalıdır. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yapılacak uygulama türüne ve uzman kadrosu dikkate alınarak sınav gruplar halinde gerçekleştirilir. Bir grup üç ila beş kişiden oluşur. Bir uzman aynı anda iki grubu değerlendirebilir.
 • Sınav süresince adaylar Sınav Komitesi üyelerinin ve gözetmenlerin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adaylar sınavlar sonunda kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanım (“KKD”) malzemelerini Teslim ve Tesellüm Formu’na imza atarak teslim etmelidir.
 • Adaylar sınav süresince kendilerine emanet edilen malzeme ve ekipmanlardan sorumludur. Olası kayıplar ve bozulmalar, Sınav Komitesi üyelerine bildirilmelidir.
 • Adaylar, kullandıkları malzeme ve ekipmanları temizleyerek kendilerine gösterilen alana bırakmalıdır.
 • Sınavda ara verme sürelerini Sınav Komitesi üyeleri belirler.
 • Adayların Sınav Komitesi üyelerinin talimatı olmadan atölyedeki mevcut makine ve cihazları kullanmaları yasaktır.
 • Sınavda adayın başına gelebilecek olası bir kaza durumunda Sınav Komitesi üyeleri kaza raporu tutmak zorundadır.
 • Sınav yönergesine aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.

Mesleki yeterlilik birimlerine göre geçme notları aşağıdaki gibidir.

12UY0055-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 20 Dk. - % 70
TOPLAM 30 Dk. 5

12UY0055-3/A1 ALÇI LEVHA UYGULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 240 Dk. - % 80
TOPLAM 250 Dk. 5

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede en az %70 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

A2 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır

A2 Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

12UY0054-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 20 Dk. - % 70
TOPLAM 30 Dk. 5

12UY0054–3/A2 ALÇI LEVHA UYGULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 240 Dk. - % 80
TOPLAM 250 Dk. 5

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede en az %70 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir

A2 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır

A2 Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir

12UY0049-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 20 Dk. - % 80
TOPLAM 30 Dk. 5

12UY0049–3/A2 GENEL BETONCU İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 30 Dk. 20 % 60
Performans 210 Dk. - % 80
TOPLAM 240 Dk. 20

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Uygulama sınav süresi yapılacak uygulamaya göre 20-30 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

A2 Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2 Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 210-240 dakika aralığında belirlenir.. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir

11UY0012-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 5 % 60
Performans 20 Dk. - % 80
TOPLAM 30 Dk. 5

11UY0012–3/A2 BETONARME DEMİR İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik (T1) 30 Dk. 20 % 60
Mülakat(T2) 15 Dk. - % 60
Performans 240 Dk. - % 80
TOPLAM 285 Dk. 20

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG- Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG- Bilgi Kontrol Listesinde T1 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 Mülakat sınavı: Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde T2 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

12UY0056-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 25 Dk. 15 % 60
Performans 20 Dk. - % 80
TOPLAM 45 Dk. 15

12UY0056–3/A2 İSKELE KURULUMU, KONTROLÜ, SÖKÜMÜ VE DEPOLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 60 Dk. 40 % 60
Performans 180 Dk. - % 80
TOPLAM 240 Dk. 40

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

12UY0051-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 10 % 60
Performans 20 Dk. - % 80
TOPLAM 30 Dk. 5

12UY0051–3/A2 SERAMİK KARO KAPLAMACILIĞI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 30 Dk. 20 % 60
Performans 210 Dk. - % 80
TOPLAM 240 Dk. 20

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 20-30 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

A2 Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2 Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 210–240 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

11UY0024-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 10 Dk. 10 % 60
Performans 20 Dk. - % 80
TOPLAM 30 Dk. 5

11UY0024–3/A2 SIVA İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
BİRİMLER SÜRE SORU BAŞARI DERECESİ
Teorik 30 Dk. 20 % 60
Performans 180 Dk. - % 80
TOPLAM 210 Dk. 20

A1 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A1 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol Listesinde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2 Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir