İstanbul MSM’nin Belgelendirdiği Kişilerin Uyması Gereken Kurallar

İMSM; belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda verilmiştir:

 1. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışındaki faaliyetlerde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 2. Belge İMSM’ in mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 3. Belge iptal edilmesi gerektiğinde İMSM web sayfasında ilan edilir.
 4. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 5. Belgesini İMSM’ nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 6. Belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 7. Belgesini, İMSM ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz.
 8. Belgelendirme ile ilgili olarak İMSM hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
 9. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için İMSM’e eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 11. Belgenin iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.
 12. Belgenin iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde İMSM merkezine teslim edilmelidir.
 13. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile İMSM’ e bildirmelidir.
 14. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 15. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 16. Belge üzerindeki LOGO ve MARKA hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 17. İstanbul Mesleki Sınav Merkezi belgeleri, İMSM’ nin belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile İMSM’ i yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.
 18. Belgenin iptal edilmesi veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge geçersizdir.
 19. Belgelendirilmiş personel İMSM ile yapmış olduğu Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinde detaylandırıldığı şekilde belgesinin geçerliliği için İMSM Belgelendirme Prosedürü gereğince yapılan gözetim değerlendirmelerine, belgenin geçerlilik süresi sonrasında da belge yenileme ile ilgili değerlendirmelerine uygun hareket etmediği taktirde belgesi geçersiz sayılacaktır.
 20. Belge sahibi olanlar İMSM veya belgelin üzerindeki TÜRKAK ve MYK’nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.

Belgelendirilen kişiler MYK mevzuatına ve kurallarına uymak zorundadır.