İSTANBUL MESLEKİ SINAV MERKEZİ YÖNETİM TAAHHÜDÜMÜZ

İMSM’ nin gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetlerinin EN ISO IEC 17024 Standardına, ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımı, İMSM’ de görev ve sorumlulukları olan personelin görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda sınav programlarında görevlendirilmeyeceğimi,

Device

İMSM’ nin dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağımı, Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin maaş ödemelerinin gerçekleşen sınavların sonuçlarıyla bağlı olmayacağını,

Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini için katkı sağlayacağımı, ihtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımı, periyodik olarak düzenlenen yönetimin gözden geçirme toplantısına katılacağımı, belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli olan kaynakları sağlayacağımı Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlükle ilgili tüm üzerime düşen görevleri yerine getireceğimi taahhüt ve beyan ederim.