Belgelendirme Süresinin Uzatılması

  1. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına yakın (en az bir ay) belge sahiplerini bilgilendirmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi dolan kişilerin isim listesi İstanbul MSM internet sitesinde ilan edilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtildiği gibidir.
  2. Belge süresinin uzatması için adayın süresinin tamamlanmasından en geç bir ay içinde İstanbul MSM'ye başvuruda bulunması gerekir. Süre uzatımı için gerekli koşullar İstanbul MSM web sayfasında yayınlanmaktadır.