ANA POLİTİKA

İSTANBUL MSM Faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeleri politika olarak kabul etmiştir:

Tarafsızlık (objektiflik), bağımsızlık, dürüstlük, tüm adaylar için adil ve eşitçilik, gizlilik ve etik temel ilke olarak belirlenecektir.

Belgelendirilecek adaya ayırımcılık yapılmayacak ve aday belgelendirme işleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

Belgelendirme faaliyetinde temel olan teknik şartlar belirlenecek ve başvurmak isteyen herkesin bu şartlara ulaşabilmesi sağlanacaktır.

Hiçbir kimsenin belgelendirme faaliyetine ulaşması herhangi bir şekilde engellenmeyecek, bu konuda gereksiz, mali veya haksızrekabet oluşturulmayacaktır.

Belgelendirme faaliyetine ulaşma imkânı; adayın veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes belgelendirmefaaliyetine eşit olarak ulaşabilecektir.

Belgelendirme faaliyetinin sunumuna dair kurallar belirlenecek ve bu kurallar belge sayısına bağlı olmayacaktır.

İSTANBUL MSM tarafından verilecek belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir konu söz konusu olmayacaktır.

İSTANBUL MSM ’in belgelendirmesini yaptığı aday veya kuruluşlarla mali veya ticari bağlantısı olmayacaktır.

İSTANBUL MSM belgelendirme faaliyetini ilgili yasal mevzuat şartları ve standartlarına uygun olarak, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL MSM GENEL MÜDÜRÜ