Başvuru Süreçleri

Sınava başvuracak adayların Aday Başvuru Formu ’nu doldurarak gerekli evraklarla bir- likte İMSM ’nin numarasına faks yoluyla, İMSM’nin Merkez Mh. Reşitpaşa Cad. No:55/106 Avcılar/İSTANBUL adresine posta yoluyla veya adrese bireysel olarak sınav tarihinden 10 (on) iş günü önce iletmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir :

  1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ehliyet vb. belgeler kabul edilmemektedir.)
  3. 2 Adet vesikalık fotoğraf

Sınav ücreti İMSM’nin banka hesabına ad-soyad ve meslek bilgileri verilerek yatırılır.


Diğer Süreçler

Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.

İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan ve/veya evrakları eksik olan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez. Ancak sınava gelememe gerekçesini raporlayabildiği durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb. ), Kurucu Müdür’ün değerlendirmelerinin ardından, bir sonraki sınava girme hakkı verilebilir.

Aday; sınava girmeyeceğini sınav tarihinden en geç 10 (on) gün öncesinde 17.00’a kadar İMSM’nin bilgilendirdiği durumlarda sınav ücretinin iadesini talep edebilir. Bilgilendirme söz konusu süre içerisinde yapılmaz ise para iadesi gerçekleştirilmez.

Eğitim şartı aranmamaktadır.

Tecrübe şartı aranmamaktadır.

Yaş şartı aranmamaktadır.

Herhangi bir bedensel engelinin bulunmaması.


Mesleklere Özel Başvuru Bilgileri

# Meslek Adı Meslek Kodu Ücret Detay
1 SIVACI 11UY0024 760,00 ₺ İNDİR
2 SERAMİK KARO KAPLAMACISI 12UY0051 790,00 ₺ İNDİR
3 İ̇SKELE KURULUM ELEMANI 12UY0056 790,00 ₺ İNDİR
4 BETONCU 12UY0049 790,00 ₺ İNDİR
5 BETONARME DEMİRCİSİ 11UY0012 725,00 ₺ İNDİR
6 ALÇI SIVA UYGULAYICISI 12UY0055 790,00 ₺ İNDİR
7 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI 12UY0054 790,00 ₺ İNDİR